IMPEL Logo

Riktlinjer för övervakning av garveriindustrin

Syftet med dessa riktlinjer är att ge inspektörerna några användbara element för att planera och utföra en miljöinspektion på ett garveri, i enlighet med den nationella lagstiftningen och IMPEL:s rekommendationer.

Tags:

Subscribe to our newsletter