IMPEL Logo

Verktyg för iDepend-modellering

iDEPEND är ett verktyg för beroendemodellering som kan hjälpa tillsynsmyndigheter att identifiera interventionsstrategier och metoder för att förbättra verksamhetsutövarnas miljöanpassning. Samtidigt analyserar verktyget hur framgångsrik den valda strategin kan vara.

Hur man använder verktyget?

Den 26 juni anordnades ett webbseminarium om användningen av iDepend-verktyget.  Utmärkta presentationer om användning av beroendemodellering som stöd för miljöreglering gavs, inklusive en demonstration av hur man använder iDepend-verktyget för att bygga en beroendemodell för att bedöma interventioner för sitt eget arbete.

För de personer som inte kunde delta i webbseminariet (eller om någon vill se det igen!), klicka här för att se inspelningen.

 

Tags:

Lead country and contact

Storbritannien

Subscribe to our newsletter