IMPEL Logo

Vägledning för inspektion av intensiva svinhus

Den här vägledningen är resultatet av samarbetet mellan de länder som är representerade i IMPEL-projektet “Improving permitting and inspection of IPPC pig farming installations”;. Syftet med projektet är att utveckla praktiska verktyg för IPPC-inspektörer inom grisuppfödning. Bokens struktur bygger på aktiviteter på en grisuppfödning. Detta passar den dagliga praktiken på en grisfarm och en regelbunden inspektion på en grisfarm.

Fem viktiga miljöfrågor som valts ut är:

  1. Gödselförvaring
  2. Gödselspridning på marken
  3. Djurhållningssystem
  4. Luftreningsteknik, och
  5. Rökbedömning.

Europeisk lagstiftning är tillämplig på stora grisgårdar. Viktigast är direktivet om industriutsläpp (tidigare IPPC-direktivet), som innehåller bestämmelser om IPPC-anläggningar. Minsta antal grisar i IED är 2000 produktionsgrisar eller 750 suggor. IED innehåller krav på miljöinspektioner. IED kräver också att IPPC-anläggningar använder bästa tillgängliga teknik (BAT), som finns i Bref-dokumentet “Intensiv uppfödning av fjäderfä och grisar”;. För de flesta verksamheter inom svinuppfödning kan en BAT definieras och anges i denna vägledning. Detta hjälper inspektörerna att hitta rätt i det komplicerade och omfattande Bref-dokumentet.

Inspektionsförberedelser omfattar insamling av information och studier av tillgängliga ritningar, kartor och teknisk information. Inspektörerna studerar också anslutande lagstiftning och riktlinjer (om de finns tillgängliga). Besöket består av två delar. Den ena delen kommer att granska dokument, granskningar och register i installationskontoret, den andra delen kommer att äga rum under kontrollen av anläggningen. Checklistor och huvudfrågor för inspektion från denna vägledning kan användas för alla inspektionssteg.

Tags:

Lead country and contact

Nederländerna

Subscribe to our newsletter