IMPEL Logo

Naturskydd vid tillståndsgivning och inspektion av industrianläggningar

Denna rapport/verktyg är särskilt inriktad på att förtydliga screeningkriterier, bedöma betydande effekter, bedöma kumulativa effekter och, om möjligt, införa mekanismer för att kontrollera efterlevnaden av tillståndsvillkoren för begränsningsåtgärder som fastställs i artikel. 6(3). När det gäller hanteringen av Natura 2000 i samband med tillståndsgivning och inspektion av industriella anläggningar har projektet identifierat en del god praxis som beskrivs i rapporten.

Tags:

Lead country and contact

Tyskland

Subscribe to our newsletter