IMPEL Logo

Dialog med grannskapet - verktygslåda

Detta dokument riktar sig till myndigheter och företag som vill använda eller främja en direkt dialog
för att lösa miljökonflikter mellan boende och industrianläggningar. Ett antal medlemsstater har deltagit i en rad projekt om att upprätta grannskapsdialoger, där man samlat in och utvärderat exempel på hur miljökonflikter mellan företag och deras grannskap kan lösas genom dialog.

Andra språk

Tags:

Lead country and contact

Tyskland

Subscribe to our newsletter