IMPEL Logo

Databas med riskkriterier (IRAM)

Den 6 januari 2011 trädde direktivet om industriutsläpp i kraft, och de bestämmelser som anges i artikel 80.1 i direktivet skulle införlivas i nationell lagstiftning inom två år. IED ställer nya krav på inspektion av industrianläggningar enligt artikel 23 i direktivet. Skyldigheterna i fråga om rutinmässiga miljöinspektioner utgör en ny utmaning för EU:s medlemsstater. IMPEL har redan utvecklat en integrerad riskbedömningsmetod (IRAM) inom ramen för projektet IMPEL easyTools, som ett instrument för att hjälpa medlemsstaterna att uppfylla kraven i artikel 23 i IED. Utvecklingen av en integrerad riskbedömningsmetod (IRAM) och det tillhörande IT-verktyget klargjorde att ett riskbedömningsverktyg inte bara bör användas för IED-inspektioner utan även för inspektioner enligt Sevesodirektivet och RMCEI.

Databas över riskkriterier

Som en del av projektet utvecklades en Access-databas som innehåller en samling riskkriterier som används av miljömyndigheter i hela EU.

Tags:

Lead country and contact

Tyskland

Subscribe to our newsletter