IMPEL Logo

Upprättande av inspektionsmål och vägledning för resultatuppföljning

I flera år har IMPEL arbetat med inspektionsplanering i projektet Doing the right thing (DTRT). Genom DTRT infördes miljöinspektionscykeln. Viktiga steg i den cykeln är att fastställa prioriteringar och definiera inspektionsmål och tillhörande resultat indikatorer. När myndigheterna började genomföra DTRT blev det uppenbart att de behövde ytterligare stöd särskilt när det gäller dessa två steg. Därför beslutade IMPEL att utveckla ytterligare verktyg på dessa områden.
Riktlinjerna i den här rapporten är inriktade på att fastställa inspektionsmål och övervakning av prestationer. I ett annat projekt utvecklades ett verktyg för att fastställa prioriteringar (EasyTools-projektet). Tillsammans med DTRT ger de myndigheterna en omfattande uppsättning riktlinjer för planering av inspektioner.

Denna vägledning har i första hand skrivits för att hjälpa inspektionsmyndigheterna att fastställa och övervaka mål för inspektion av reglerade anläggningar, men den kan också användas i större utsträckning. Till exempel kan inspektionsmyndigheter som också har befogenhet att vidta verkställighetsåtgärder mot olaglig dumpning av avfall använda sig av den metodik som beskrivs i denna vägledning för att fastställa och övervaka mål för att hantera dessa platser på ett systematiskt sätt.

Tags:

Lead country and contact

Nederländerna

Subscribe to our newsletter