IMPEL Logo

Steg-för-steg-vägledning för planering av miljötillsyn

I enlighet med rekommendationen om minimikriterier för miljötillsyn (RMCEI) ska all tillsynsverksamhet planeras i förväg. Praktiker har uttryckt ett behov av vägledning för att underlätta genomförandet av minimikriterierna för planering i RMCEI. Denna vägledning har tagits fram för detta ändamål.

Tags:

Subscribe to our newsletter