IMPEL Logo

Steg-för-steg-vägledning för inspektioner av avfallstransporter

I enlighet med rekommendationen om minimikriterier för miljötillsyn (RMCEI) ska all tillsynsverksamhet planeras i förväg. I EU:s förordning om avfallstransporter anges att medlemsstaterna måste fastställa regler för tillsyn och genomföra inspektioner. Förordningen ger endast vissa indikationer om hur, var och när de ska utföras. Denna vägledning har tagits fram för att besvara dessa frågor mer i detalj.

Tags:

Lead country and contact

Nederländerna

Subscribe to our newsletter