IMPEL Logo

Tools

 • Överensstämmelse med riktlinjer: Stöd till företagshanteringssystemet (CMS)

  Traditionell övervakning har flera brister. Även om vissa reglerade företag behöver en avskräckande strategi är de flesta reglerade företag villiga att följa offentliga bestämmelser. Vissa av dem, särskilt de större reglerade organisationerna, är mottagliga för nya former av reglering. För dessa företag är en traditionell kommando- och kontrollmetod inte särskilt effektiv, eftersom den inte erkänner företagets egen kapacitet och kan undergräva den inneboende motivationen.

  [Read more]
 • Verktyg för iDepend-modellering

  iDEPEND är ett verktyg för beroendemodellering som kan hjälpa tillsynsmyndigheter att identifiera interventionsstrategier och tillvägagångssätt för att förbättra verksamhetsutövarnas miljöanpassning. Samtidigt analyserar verktyget hur framgångsrik den valda strategin kan vara.

  [Read more]
 • Checklista för bedömning av lagstiftningens genomförbarhet och verkställbarhet

  För att uppmuntra beslutsfattare, lagstiftare och intressenter att ägna större uppmärksamhet åt sannolika problem med praktisk genomförbarhet och verkställbarhet under hela lagstiftningsprocessen, i syfte att förutse och åtgärda problem med praktisk genomförbarhet och verkställbarhet genom ett proaktivt tillvägagångssätt, inledde Impel ett projekt som syftade till att ta fram en praktisk checklista för att bedöma den praktiska genomförbarheten och verkställbarheten av befintlig och ny lagstiftning, i syfte att förbättra det övergripande genomförandet av EU:s miljölagstiftning i medlemsstaterna.

  [Read more]
 • Dialog med grannskapet - verktygslåda

  Detta dokument riktar sig till myndigheter och företag som vill använda eller främja en direkt dialog. för att lösa miljökonflikter mellan boende och industrianläggningar. Ett antal medlemsstater har deltagit i en rad projekt om upprättande av grannskapsdialoger, där man samlat in och utvärderat exempel på hur miljökonflikter mellan företag och deras grannskap kan lösas genom dialog.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter