IMPEL Logo

Behandling av avfall före deponering i enlighet med art. 6 i direktivet om deponering av avfall

Denna rapport innehåller resultaten av den del av IMPEL:s projekt om deponering av avfall som är inriktad på EU-medlemsstaternas genomförande av artikel 6 i direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall, i syfte att undersöka situationen i medlemsstaterna när det gäller deponering av obehandlat avfall. En enkät skickades ut preliminärt.

Rapporten innehåller följande:

  • En analys av de olika metoderna för att utvärdera behovet av behandling före deponering
  • .
  • En analys av kriterier och teknik för avfallshantering
  • .
  • Godkännandeinstruktioner för blandning av avfallet
  • Observationer om en gemensam metod för att utvärdera ANC vid hantering av stabilt icke reaktivt avfall
  • .
  • förslag till en lämplig inspektion för att bedöma efterlevnaden av behandlingen av både fast avfall och industriavfall.

Tags:

Subscribe to our newsletter