IMPEL Logo
  • IMPEL faaliyetlerini desteklemek için üç hizmet ihalesi

    IMPEL faaliyetlerini desteklemek için üç hizmet ihalesi

IMPEL'e Hoş Geldiniz

Avrupa Birliği Çevre Hukukunun Uygulanması ve Yürütülmesi Ağı (IMPEL), Avrupa Birliği Üye Devletleri, AB'ye katılan ve aday ülkeler, AEA ve EFTA ülkeleri ve Avrupa Topluluğu'na katılmaya aday ülkelerin çevre otoritelerinin kar amacı gütmeyen uluslararası bir birliğidir. 

Misyonumuz, çevre düzenleyicileri arasında profesyonel işbirliği, bilgi ve en iyi uygulama alışverişini teşvik ederek Avrupa çevre hukukunun etkili bir şekilde uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamaktır.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter