IMPEL Logo
 • Sanayi ve Hava Uzman Ekibi Toplantısı Stuttgart 18-19 Ekim 2023

  BT Güvenliği ve GDPR için İhale

 • web si̇tesi̇ geli̇şti̇rme i̇halesi̇

  BT Güvenliği ve GDPR için İhale

 • IMPEL Çapraz Kesim Araçları ve Yaklaşımları Uzman Ekip Toplantısı

  BT Güvenliği ve GDPR için İhale

 • BT Güvenliği ve GDPR için İhale

  BT Güvenliği ve GDPR için İhale

IMPEL'e Hoş Geldiniz

Avrupa Birliği Çevre Hukukunun Uygulanması ve Yürütülmesi Ağı (IMPEL), Avrupa Birliği Üye Devletleri, AB'ye katılan ve aday ülkeler, AEA ve EFTA ülkeleri ve Avrupa Topluluğu'na katılmaya aday ülkelerin çevre otoritelerinin kar amacı gütmeyen uluslararası bir birliğidir. 

Misyonumuz, çevre düzenleyicileri arasında profesyonel işbirliği, bilgi ve en iyi uygulama alışverişini teşvik ederek Avrupa çevre hukukunun etkili bir şekilde uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamaktır.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter