IMPEL Logo

IMPEL Hakkında

Kimler üye olabilir?

IMPEL üyeliği, çevre mevzuatını uygulayan ve yürürlüğe koyan kamu kurumlarına açıktır. Bireylere açık değildir. Genellikle, IMPEL'e üyelik EPA'lar, müfettişlikler, izin veren kurumlar ve Bakanlıklar tarafından kabul edilir. Çevre mevzuatının uygulanması ve yürütülmesi konusunda çalışan kuruluşlar ve yetkililer de IMPEL'e üye olabilir.

Katılmanın faydaları

Ağ kurma

Kuruluşunuz, projeler ve faaliyetler aracılığıyla pratik uygulama konularında birlikte çalışma fırsatı ile 50'den fazla çevre yetkilisinden oluşan bir ağda yer alacaktır. Bu, kuruluşunuza IMPEL üyesi ülkelerden diğer uygulama ve yürütme uzmanlarıyla kapsamlı ağ kurma fırsatları sunacaktır.

Ortak öğrenme

IMPEL projeleri ve faaliyetleri, kuruluşunuza çevre yetkililerinin ortak zorlukları üzerinde çalışma ve yeni fikirler ve bilgiler üretme fırsatı verir. IMPEL, üyelerin fikir ve deneyimlerini paylaşmaları ve birbirlerinden öğrenmeleri için bir platform sağlar.

En iyi uygulamaların paylaşılması

IMPEL'in temel amaçlarından biri, en iyi uygulamalara ilişkin rehber dokümanların paylaşılması ve geliştirilmesidir. Bu, diğer çevre otoritelerindeki uzmanların deneyimlerinden öğrenmeyi sağlar.

Basecamp'a erişim

Basecamp, web tabanlı bir proje yönetimi ve iletişim platformudur. IMPEL bu yazılımı üyeler arasında ağ oluşturmayı, etkileşimi ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için kullanmaktadır. Bu platforma erişim IMPEL üyesi olmanın pratik faydalarından biridir.

Artan kapasite

IMPEL, projeler, konferanslar ve eğitimler yoluyla öğrenme fırsatları sunarak kuruluşunuzda kapasite geliştirmeyi artırır.

Projelerde yer almak

Kuruluşunuz, personelinizin projelerde yer alması fırsatından yararlanacaktır (uçuş, konaklama ve temel yemek masrafları dahil).

Uzman ekiplerde yer almak

Uzman Ekipler, benzer düşünen meslektaşların çevre mevzuatının uygulanması ve yürütülmesi hakkında bilgi paylaşımı için tematik tabanlı forumlardır. Bir üye olarak, uzman ekiplerde yer alacak ve gelecekteki projeler hakkında karar verecek personele sahip olma fırsatına sahip olacaksınız.

Kurumların sınırlı kaynaklarını daha etkili kullanmalarına yardımcı olun

Teknik rehberlik üreterek ve çabaları hedeflemek için risk temelli yaklaşımların kullanımını teşvik ederek IMPEL, üye kuruluşların çevre yasalarının uygulanmasını güçlendirmelerine yardımcı olabilir.

Yürütme makamları arasında işbirliği

Yetkili makamlar arasındaki işbirliği, özellikle sınır ötesi konular için çok önemlidir. IMPEL sınır ötesi iletişimi ve uzmanlar arasındaki bağlantıları güçlendirmekte ve üyelerine ortak uygulama zorlukları üzerinde birlikte çalışma fırsatı vermektedir. Bu çalışma, farklı ülkelerin uygulama makamları arasındaki işbirliğini güçlendirmektedir.

Akran değerlendirmeleri

IMPEL, 'IMPEL Review Initiative' (IRI) adı verilen akran değerlendirmeleri sunmaktadır. IRI, IMPEL üyesi ülkelerin çevre yetkililerinin AB çevre hukukunun uygulanmasını iyileştirmek için birbirlerine yardımcı oldukları gönüllü bir akran değerlendirmesidir. Bir IRI'ye sahip olarak, kuruluşunuz çalışmalarınızı daha da iyileştirmek için düşük maliyetli tavsiyeler alabilir.

Dış ortaklarla işbirliği

IMPEL, Uluslararası Çevre Uyum ve Uygulama Ağı (INECE), Avrupa Çevre Koruma Ajansları Başkanları Ağı (NEPA), Avrupa Çevre Savcıları Ağı (ENPE) ve Avrupa Çevre Hakimleri Ağı (EUFJE) gibi çeşitli dış ağlarla yakın işbirliği içindedir. IMPEL üyesi olarak, kuruluşunuz bu ağların üyeleriyle de tanışma ve birlikte çalışma fırsatına sahip olacaktır.

Sorumluluklar

Üye olmak sorumlulukları da beraberinde getirir. IMPEL gelirinin büyük bir kısmını Avrupa Birliği'nden elde etmektedir ancak önemli bir kısmı (yaklaşık %30) üyelik aidatlarından (üye kuruluş başına 5.000 €) gelmektedir. Ağ, ancak katılımcılar ağ oluşturduklarında ve birlikte çalıştıklarında başarılı olur, bu nedenle karar alma süreçlerinde, projelerde ve faaliyetlerde yer almak da üye olmanın önemli bir parçasıdır.

Nasıl devam edilir?

Kuruluşunuz IMPEL üyesi olmakla ilgileniyorsa, lütfen Sekreterliğimizle iletişime geçin.

Subscribe to our newsletter