IMPEL Logo

IMPEL Hakkında

IMPEL'in üyeleri 36 ülkeden 55 çevre otoritesinden oluşmaktadır: 28 AB üye ülkesi, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Sırbistan, Türkiye, İzlanda, Kosova*, Arnavutluk, İsviçre ve Norveç. IMPEL Birliği içerisinde bu ülkeler IMPEL üyesi ülkeler olarak anılmaktadır.
IMPEL Genel Kurulu, Gözlemcileri Birliğe kabul edebilir ve bu gözlemciler Genel Kurul toplantılarına istişari bir sesle katılabilir. Gözlemci, IMPEL'in faaliyetleriyle yakın bağlantısı olan uluslararası bir kuruluş veya ağ olabilir. Bir Gözlemcinin temsilcisi tarafından aday gösterilen uzmanlar da IMPEL projelerine ve faaliyetlerine katılabilir.

(*Bu atama, statüye ilişkin pozisyonlara halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1244/1999 sayılı kararı ve Kosova'nın bağımsızlık ilanına ilişkin UAD Görüşü ile uyumludur.)

Subscribe to our newsletter