IMPEL Logo

About IMPEL

Kurul, Birliğin yürütme organıdır ve günlük yönetimden ve Genel Kurul kararlarının uygulanmasından sorumludur. Örneğin, Avrupa Komisyonu gibi kilit dış paydaşlarla ilişkileri yönetir, ağın bütçesini hazırlar ve gerektiğinde fonları yönetir ve tahsis eder. Kurul, Sekretaryayı denetler.

Şu anda Kurul şunlardan oluşmaktadır:

Marco Falconi

Marco Falconi ISPRA'da (İtalyan Çevre Koruma ve Araştırma Enstitüsü) Teknolog olarak çalışmaktadır ve IMPEL Su ve Toprak uzman ekip lideridir. Biri Çevre Bilimi ve diğeri Jeoloji alanında olmak üzere iki yüksek lisans derecesine sahiptir.
Marco, Balkan ülkelerinde Birleşmiş Milletler ile yürütülen projelerde ve GEO6 değerlendirmesinde uluslararası deneyime sahiptir. Toprak için EIONET Ulusal Referans Merkezlerinden biridir. ISPRA'da yıllık Kentsel Alanlar Raporunun “Toprak ve Arazi” bölümünün koordinatörüdür. Ayrıca, kirlenmiş sahalar üzerine yıllık bir konferans olan Remtech Europe'un bilimsel koordinatörüdür. Marche Politeknik Üniversitesi'nde ve Camerino Üniversitesi'nde Çevresel Değerlendirme dersleri vermektedir.

Florije Kqiku

Florije Kqiku, a seasoned professional with nearly two decades in Government of Kosovo and four years in the private sector, excels in environmental law and enforcement. Serving as the Head of Division for Inspection at the Ministry of Environment, Spatial Planning, and Infrastructure in Kosovo from 2014-2023, she led strategic initiatives, represented Kosovo internationally, and managed legislative reforms. Florije's expertise extends to project management, training, and coordination in regional and EU networks. Holding a Master's in Management and The Environment from the University of Lancaster and a background as an engineer of architecture from the University of Prishtina, she offers a unique and comprehensive perspective on environmental issues. Florije is a multilingual, dedicated leader, actively contributing within IMPEL since 2014, participating in various projects, including those focused on combating Environmental Crime. Notably, she has served as the National Coordinator for Kosovo within the framework of IMPEL and as the National Coordinator for EnviCrimeNet for a decade.

Rob Kramers

Rob Kramers is an international expert and programme manager at the knowledge Centre for the Environment at Rijkswaterstaat in The Netherlands. His organisation is part of the ministry of Infrastructure and Water management. 

The primary focus of his team is capacity building and training on environmental themes. With 25 years of experience within IMPEL, Rob contributed on many of the projects. Doing the Right Things (Inspection planning) and the Knowledge and Innovation Centre are some of them. Rob was the programme manager for IMPEL’s Knowledge and Information Programme and is one of the ambassadors of the IMPEL Review Initiative programme.

Bojan Počkar

Bojan Slovenya'da Çevre ve Mekansal Planlama Müfettişliğinde kıdemli çevre müfettişidir. Slovenya'daki Kranj Üniversitesi'nden organizasyon bilimleri diplomasına sahiptir. Slovenya'da TFS konularında bölümler arası çalışma grubunun (Müfettişlik, Polis, Mali İdare üyeleri) başkanıdır ve 10 yılı aşkın süredir IMPEL'de Ulusal Koordinatör, TFS alanında Ulusal İrtibat Noktası, Atık&TFS uzman ekibi için Yönlendirme Komitesi üyesi ve Atık&TFS ve Kesişen Uzman Ekipleri kapsamında farklı IMPEL projelerinin aktif üyesi olarak yer almaktadır. Bojan Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısıdır. 

Marinus Jordaan

Marinus Jordaan is working as an inspection expert in the behavioural intervention team of the regional environmental agency DCMR Rijnmond area in the Netherlands. He joined the IMPEL family with the Idepend decision tool project in 2012. He joined the IED Implementation project in 2015 and is Industry and Air deputy since 2021 and became expert team leader in April 2023. Marinus has international experience in soil investigation and remediation in Australia, training inspectors and permitters from several at the time ‘’new’’  EU members from 2000 on in Poland, Latvia, Estonia and Bulgaria but also others like Russia. He holds the B.Sc. in Environmental Engineering from the van Hall Institute in Groningen and Master of Public administration from the Antwerp University.

Alfred Dreijer

Alfred, Hollanda'nın Drenthe eyaletinde avcılık, doğa koruma ve ormancılık izinlerini veren ruhsatlandırma kurumunda çalışmaktadır. Drenthe eyaleti adına doğa koruma kanunu üzerine ulusal bir çalışma grubuna ve kurt yönetimi üzerine ulusal çalışma grubuna katılmaktadır. Önceki deneyimleri arasında Tarım, Doğa ve Balıkçılık Bakanlığı'nda emlakçılık ve Friesland Eyaleti'nde doğa koruma görevlisi olarak çalışmak bulunmaktadır. 2017'den beri IMPEL'de yer almaktadır ve 2021'de Doğa Uzman Ekibi Lideri olarak seçilmiştir.

Martine Blondeel

Martine, Belçika'da Flaman Hükümeti Çevre ve Mekânsal Gelişim Departmanında kıdemli Çevre ve Mekânsal Uygulama Politikası Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Bundan önce uzun yıllar Çevre Müfettişliği Bölümü Başmüfettişliği görevini yürütmüştür. Bu görevinde hava, atık su, atık, atık sevkiyatları, gürültü, koku, ozon tabakasını incelten maddeler ve sera gazları, toprak ve yeraltı suları, genetiği değiştirilmiş organizmalar, enerji yönetim sistemleri, çevre yönetim sistemleri ve Reach Yönetmeliği gibi farklı çevre alanlarında çok sayıda uzmanın koordinasyon çalışmalarını denetlemiştir. Bundan önce hava kirliliği ve koku rahatsızlığı kontrolü alanında koordinatör-uzman olarak görev yapmıştır. Çevre müfettişi, hava alanında politika uzmanı ve bilim eğitimcisi olarak deneyime sahiptir. Leuven Üniversitesi'nde eğitim görmüş ve daha sonra Antwerp ve Ghent üniversitelerinde lisansüstü çalışmalar yapmıştır. IMPEL'de 2007 yılından bu yana, özellikle Endüstri ve Hava ve Kesişen Konular uzman ekiplerinde yer almaktadır ve 2021 yılında Kesişen Konular Uzman Ekibinin lideri olarak seçilmiştir.

Subscribe to our newsletter