IMPEL Logo

About IMPEL

Sekreterya personeli beş kişilik bir ekipten oluşmaktadır:

Will Fawcett

Will Fawcett IMPEL’in Organizasyonel ve Operasyonel desteğinden sorumludur. Başlıca görevleri Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarını planlamak, koordine etmek ve takip etmektir. Başkan ve Başkan Yardımcısını çalışmalarında destekler. Kurul, Uzman Ekip liderleri, proje ve finans sorumlusu ile işbirliği içinde hibe taleplerinin ve raporların hazırlanmasına yardımcı olur. Sekretaryayı koordine eder ve mal ve hizmet tedarikçileri ile bağlantı kurar ve onları yönetir. Ayrıca diğer ilgili Çevresel Uyum Ağları ile faaliyetleri koordine eder.

 

Pinar Topkaya

Pınar Topkaya proje yönetiminden sorumludur. Proje portföyü ve faaliyetlerinin gözetiminden ve IMPEL projeleri için yönetim planlarının oluşturulmasından sorumludur. Risk yönetim planlarını oluşturur ve değişikliklerin raporlanmasını ve kontrolünü sağlar. Uzman Ekiplerin çalışma planlarını oluşturmalarına destek olur. Proje ilerlemesinin zamanında izlenmesini ve raporlanmasını sağlar ve IMPEL’in hibe raporlaması için teknik raporlar hazırlar. Finans Sorumlusu ile işbirliği içinde maliyet kontrolü için proje liderlerini destekler.

Fotini Stamati

Fotini Stamati - Genel idari destek hizmetleri

Fotini Stamati provides IMPEL’s genel idari destek sağlar. İlgi Beyanı sürecini ve üyelerin intranete erişimini yönetir ve güncel bir iletişim listesi tutar. İlgili bilgileri Ulusal Koordinatörlere, Yönetim Kuruluna ve üye kuruluşlara dağıtır. Yönetim Kurulu, Komiteler, Projeler ve faaliyetlerden ağa intranet iletişimini destekler. IMPEL toplantıları için video konferansların ayarlanması ve kayıt prosedürleri için destek sağlar ve IMPEL takvimini yönetir.
Eleni Belmpa

Eleni Belmpa is in charge of Travel and Event Management and Support in IMPEL. She is responsible for preparing, organizing and managing IMPEL's virtual and hybrid physical events, including conferences, meetings, and general assemblies. She also develops standardized event components, such as forms, checklists, and model communications, that can be used for all events.

Senay Arslan

Şenay Arslan is responsible for the dissemination of the IMPEL Project Results. She is working with Project Managers, Expert Team leads and Board in improving the dissemination of project results like guidelines, story books, checklists, handbooks,  abstracts, forms, and documents. She supports the studies for developing practical self-teaching, e-learning, and training materials or other tools from IMPEL activity results. Senay also contributes to the development of the IMPEL website to optimize the IMPEL activity results for better suitability as self-teaching, learning, and training materials or other tools.

Subscribe to our newsletter