IMPEL Logo

Sorumluluk Reddi

IMPEL Network, sağlanan bilgilerin güncel, doğru, eksiksiz veya hatasız olduğuna dair hiçbir garanti vermez. Kasıtlı veya ağır ihmalden kaynaklanmadığı sürece, bu web sitesinin kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan hasar veya kayıplar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Web sitesini önceden haber vermeksizin kısmen veya tamamen değiştirme, ekleme ve silme veya yayını tamamen veya sınırlı bir süre için durdurma hakkını açıkça saklı tutuyoruz.

Bu site diğer web sitelerine bağlantılar içerir. Bu sayfalar üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığından ve içeriklerinden sorumlu olmadığımızdan, bağlantı verilen harici sayfaların içeriğinden kendimizi açıkça uzak tutuyoruz.

Bu web sitesinde kullanılan tüm resimler, ilgili fotoğrafçılardan izin alındıktan sonra kullanılmıştır.

IMPEL, hiçbir koşul altında, sitede yer alan bilgilere güvenmeyi tercih edebilecek herhangi bir tarafa karşı sorumlu tutulamaz. Bu internet sitesinden elde edilen herhangi bir bilgiye güvenen herhangi bir kişi veya kuruluş, bunu kendi sorumluluğunda yapar.

Bu internet sitesindeki bilgilerin tarafımızdan yayılması, bir tarafın ağa, araçlarına, görevlilerine veya başka herhangi bir kişiye karşı hukuk veya hakkaniyete göre uygulanabilir, maddi veya usuli herhangi bir hak veya fayda yaratmaz.

Ziyaretçi yazışma veya başka bir amaç için kişisel bilgilerini gönüllü olarak vermedikçe, programımız internet sitesinden kişisel bilgileri toplamaz veya izlemez. Sunucu günlüklerinden elde edilen genel bilgiler, siteyi ziyaret edenlerin sayısını, kullanılan tarayıcı yazılımının türünü ve ziyaretçilerin site boyunca izledikleri yolları izlemek için kullanılabilir. Bu bilgiler yalnızca toplu halde ve yalnızca sağladığımız bilgilerin daha kolay bulunmasını ve kullanılmasını sağlayarak web sitemizi ve izleyicilerimize sunduğu hizmeti iyileştirmek amacıyla kullanılacaktır.

Subscribe to our newsletter