IMPEL Logo

EUFJE Ağ Yöneticisi ihalesi

11 Nov, 2021

Avrupa Birliği Çevre Yargıçları Forumu (EUFJE) 2004 yılında kurulmuştur. Forumun amacı ulusal, Avrupa ve uluslararası çevre hukukunun daha iyi uygulanmasına ve yürütülmesine katkıda bulunmaktır:

• hakimler arasında çevre hukukunun daha iyi bilinmesine katkıda bulunarak,

• içtihat paylaşarak ve

• çevre hukuku konusunda yargının eğitimi alanında deneyim paylaşımı yaparak.

EUFJE, 40'tan fazla farklı ülkede yaklaşık 140 hakim ve mahkemeden oluşan bir ağdır. Dernek Belçika'da kayıtlıdır ve yasal merkezi Brüksel'dedir. Çalışma dilleri İngilizce ve Fransızca'dır

Ağ, sekreterlik ve önemli destek sağlamak üzere bir ağ yöneticisi arıyor:

Servis İlanı EUFJE ağ yöneticisi 2021

Subscribe to our newsletter