IMPEL Logo

Veri toplama uygulaması için yeni ihale

19 Oct, 2021

Makro fauna ve antropojenik baskıların izlenmesi için Avrupa Deniz Sınır Ötesi Geçiş Projesi (Europe-MTT 2021),  Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi çerçevesinde büyük gemileri gözlem platformu olarak kullanarak deniz memelileri ve deniz kaplumbağaları ile plastik ve deniz trafiği gibi tehditlerin izlenmesine yönelik Avrupa ortak kılavuzlarıyla sonuçlanacak bir süreç başlatmayı amaçlamaktadır

.

Sonuç olarak IMPEL, deniz memelileri, diğer makroomurgasızlar ve deniz trafiği gibi baskılar hakkında veri toplama konusunda bir APP geliştirmek için Kasım ve Aralık 2021'de beklenen ortalama 20 gün boyunca çalışacak bir hizmet sağlayıcı arıyor

.

İhale ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız: EUROPE MTT2021 IMPEL İhalesi

Başvurular için kapanış tarihi 7 Kasım 2021'e kadar uzatılmıştır

.

Subscribe to our newsletter