IMPEL Logo

Maden Atıklarının Yönetimi Projesi İhalesi

25 Jul, 2022

Maden Atıklarının Yönetimine ilişkin IMPEL Projesi, ikincil hammadde olarak geri kazanılmaları da göz önünde bulundurularak, tarihi maden atıklarının daha iyi yönetilmesine yönelik ortak kılavuz ilkeleri değerlendirmek amacıyla Direktifin farklı Üye Devletler (MS) tarafından iç hukuka aktarılmasını karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Tüm bunlar Avrupa'nın döngüsel ekonomi göstergeleriyle uyum içinde olmalıdır. Proje kapsamında, maden atıklarının yönetimi ve geri kazanımı konusunda uzman bir kurum veya araştırma merkezi tarafından projenin pratik yönlerinin (düzenleyici olanlarla sınırlandırılmadan) araştırılmasına ihtiyaç vardır.

Sonuç olarak IMPEL, Maden Atıklarının Yönetimi Projesi'nin ihtiyaçları için bir hizmet sağlayıcı arıyor

.

IMPEL “Maden Atıklarının Yönetimi” Projesi çerçevesinde danışman için lütfen ekteki Hizmet İlanına bakınız.

Başvurular için kapanış tarihi 15 Ağustos 2022

IMPEL “MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ” PROJESİ ÇERÇEVESİNDE DANIŞMAN İÇİN HİZMET İLANI İHALEYE DAVET

Subscribe to our newsletter