IMPEL Logo

IMPEL faaliyetlerini desteklemek için üç hizmet ihalesi

30 Dec, 2022

IMPEL bugün IMPEL faaliyetlerini desteklemek üzere üç hizmet için ihale açtı. Bunlar: 

  1. Hizmet ilanı - Seyahat ve toplantı desteği
  2. Hizmet ilanı - Web sitesi ve genel idari destek
  3. Hizmet ilanı - Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması

Tüm teklifler için son başvuru tarihi 22 Ocak saat 15:00'tir. İletişim noktası Jean-Luc Perrin, jean-luc.perrin@developpement-durable.gouv.fr 

Subscribe to our newsletter