IMPEL Logo

Çevre Müfettişleri için Kalite Parametrelerinde Kıyaslama

2005

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Proje, çevre denetim kurumları için açık, şeffaf ve karşılaştırılabilir kalite parametreleri belirlemeyi ve tanımlamayı, böylece denetim kurumlarına birbirlerini karşılaştırma ve birbirlerinden öğrenme imkanı vermeyi amaçlamıştır. Ayrıca proje, uygun bulunan kalite parametrelerinin nasıl kullanılabileceğini ve bunlardan nasıl yararlanılabileceğini tartışmıştır.

Number: 2005/09 – Status: Tamamlandı – Period: 2005 – Topic: Kesişen araçlar ve yaklaşımlar - Tags:

Subscribe to our newsletter