IMPEL Logo

BIOVAL - Ekosistemlerin Geri Kazanım Hesaplaması

2020

Devam ediyor

Proje tanımı ve amaçları

Yaban hayatı suçlarının ekosistemler ve koruma altındaki türler üzerindeki etkisi konusunda hala farkındalık eksikliği bulunmaktadır. Kovuşturma ve davalar sırasında yararlı ve güvenilir bir araç haline gelmek için bu zararı hesaplamanın yolu, daha fazla araştırılması gereken bir konudur. Halihazırda bazı iyi örnekler mevcuttur. Örneğin Finlandiya'da savcı, ekosistemlere ve koruma altındaki türlere verilen zararı hesaplayan bir ‘fiyat listesi’ ile çalışmak zorundadır. Bu, küçük ihlallerden nesli tükenmekte olan ağır türlerin dahil olduğu yaban hayatı suçlarına kadar değişmektedir

.

Yaban hayatı kaçakçılığı ve yaban hayatı suçlarıyla ilgili çeşitli konferans ve çalıştaylarda, ekosistemlere ve koruma altındaki türlere verilen zararın mahkeme süreçlerinde görünür kılınması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu önemlidir çünkü genellikle uzman olmayan savcı ve hakimlerin bilinçlendirilmesine katkıda bulunur. Zararı görünür kılmak için iyi, objektif ve karşılaştırılabilir bir sistem, kovuşturma ve mahkeme prosedürleri sırasında ‘fiyat listesi’ kullanımına desteği artıracaktır.

Birkaç husus göz önünde bulundurulmalıdır. Her şeyden önce, ihlalin ekolojik yönü. İyileşme mümkün mü yoksa suçun etkileri geri döndürülemez mi? Eski haline getirmek için gereken süre nedir? Koruma durumu tehlikede mi? Bu nedenle, biyolojik bilgi ve ekosistemlerin ve korunan türlerin nasıl işlediğine dair bilgi gereklidir. İkinci olarak, ekolojik zararın mevcut ekonomik sistem içerisinde doğrulanması/hesaplanması gerekmektedir. Burada ekonomik sistemlerimizin işleyişi hakkında bilgi sahibi yaratıcı düşünürlere ihtiyacımız var. Üçüncü olarak, yasal prosedürler, idare hukuku ve ceza hukuku bilgisine ihtiyacımız var. Zarar hesaplamasını soruşturma, kovuşturma ve mahkeme prosedürleri içerisinde uygulamak nasıl mümkün olabilir? Zararla ilgili bilginin hükmün bir parçası olarak mı (ceza hukuku) yoksa zararın telafisi için maliyet ihtiyacı olarak mı (idare hukuku veya medeni hukuk) ya da eş zamanlı olarak mı kullanılacağı sorulmaktadır

.

Bu projenin ilerleyen aşamalarında iletişim stratejilerini aklımızda tutmalı ve düşünmeliyiz çünkü doğaya verilen zararın Euro cinsinden ifade edilerek kamuoyuna duyurulması, farkındalığın artırılmasına ve dolayısıyla yaban hayatı suçlarının önlenmesine de katkı sağlayacaktır

.

Çıktılar/sonuçlar:

  • Savcılık ve mahkeme davalarının bir parçası olarak ekosistemlere ve korunan türlere verilen zararın hesaplanmasına yönelik farklı yaklaşımlara genel bakış
  • .
  • Ekosistemlere ve korunan türlere verilen zararın hesaplanması için birleşik bir yaklaşım/süreç bulunması önerisi
  • .
  • Ekosistemlere ve korunan türlere verilen zararın hesaplanması ve kovuşturma ve mahkeme prosedürleri sırasında kullanılması için birleşik bir yaklaşım ve süreç geliştirilmesi.
  • Ekosistemlere ve korunan türlere verilen zararı hesaplamak için gerekli araçları (örn. fiyat listesi, veri tabanı, vb.) geliştirin.
  • Ekosistemlere ve korunan türlere verilen zararı hesaplamak için süreç ve araçların kullanımı hakkında eğitim/öğretim oturumları.
  • Ekosistemlere ve korunan türlere verilen zararın hesaplanmasına yönelik araçların uygulanması ve kovuşturma ve davalar sırasında kullanılması.

İlgili dosyalar/bilgiler

  • Kuş direktifi, 2009/147/EC.
  • Habitat direktifi, 92/43/EEC.

Number: 2021/12, 2020/21 – Status: Devam ediyor – Period: 2020 – Topic: Doğa koruma - Tags:

Subscribe to our newsletter