IMPEL Logo

IMPEL üyeliğinin genişletilmesi

2019

Devam ediyor

Proje tanımı ve amaçları

Üretilen rehber materyallerin, gerçekleştirilen çalıştayların ve en iyi uygulama seminerlerinin hacmi, IMPEL'i Avrupa'da çevre hukuku konusunda kamu sektörü uygulayıcıları için lider ağ haline getirmektedir. Bununla birlikte, IMPEL’in mevcut üye profilinde adalet, temsil ve sızma ile ilgili sorunlar bulunmaktadır.

Bu proje, üye sayısını artırmanın yanı sıra üyeliğin tüm yönlerini güçlendirmek ve mevcut üyelik kurallarını ve tüzüğünü potansiyel olarak değiştirmek için önerileri belirlemeyi amaçlamaktadır.

.

Beklenen sonuçlar:

  • Helsinki Genel Kurulu için öneriler içeren rapor.
  • Number: 2019/22 – Status: Devam ediyor – Period: 2019 – Topic: Kesişen araçlar ve yaklaşımlar - Tags:

    Subscribe to our newsletter