IMPEL Logo

Kapasite Geliştirme ve Eğitim

2019 - 2021

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Son birkaç yıl içinde IMPEL ve Avrupa Komisyonu kapasite geliştirmeye ilişkin pozisyonlarını yayınladılar ve sonuç olarak farklı IMPEL projeleri artık üyelerini sundukları ürünlerin uygulanmasında nasıl destekleyeceklerine dair fikirlerini geliştirmek için inisiyatif alıyorlar.

.

IMPEL’in Pozisyon Belgesinde de belirtildiği üzere, kapasite geliştirme IMPEL’in temel önceliklerinden biridir ve son yirmi yıl boyunca metodolojiler ve rehberler de dahil olmak üzere çok çeşitli araçlar geliştirmiştir. Geliştirilen araçların pratik kullanımına ilişkin eğitimler, çalıştaylar ve seminerler gibi çeşitli faaliyetler yoluyla üyelerini desteklemek yaygın bir uygulamadır. Pratik deneyim ve uzmanlık paylaşımını ve kapasite geliştirmeyi kolaylaştırmak için çalışma programı aracılığıyla bir dizi müdahale kullanılmaktadır: i) IMPEL İnceleme Girişimi (IRI) aracılığıyla akran değerlendirmeleri; ii) müfettiş değişimleri; iii) teknik çalıştaylar ve seminerler; iv) personel değişimleri; v) denetimler ve eğitim gibi ortak faaliyetler. Bu faaliyetlerin başarılı ve değerli olduğu ve IMPEL üyelerinin ihtiyaçlarını karşıladığı kanıtlanmış olsa da, kapasite geliştirme ve eğitimde daha dinamik olmak ve geçici bir yaklaşımdan kaçınmak için IMPEL, özel gruplar, çevresel alanlar, kesişen konular vb. için eğitim gibi hedefli ve özel faaliyetler sunan gönüllü ve sağlam bir kapasite geliştirme ve eğitim programına ihtiyaç olduğuna inanmaktadır.

Bu proje, daha tutarlı, kapsayıcı ve entegre bir yaklaşımla, IMPEL üyelerinin ve uyum zincirindeki diğer kilit aktörlerin ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde birbirine bağlayacak çok yıllı bir strateji ve çok yıllı bir çalışma programı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 Beklenen sonuçlar:

  • 2021 – 2026 için Çok Yıllı Çalışma Programı Önerisi
  • Çok yıllı strateji.
  • Bilgi ve İnovasyon Merkezinin nasıl kurulacağına dair rapor/çalışma
  • Araç setini açıklayan rapor
  • IMPEL üyeleri tarafından verilen geri bildirim ve girdileri açıklayan konferans raporları.

İlgili dosyalar/bilgiler

Number: 2019/23 – Status: Tamamlandı – Period: 2019 - 2021 – Topic: Kesişen araçlar ve yaklaşımlar - Tags:

Subscribe to our newsletter