IMPEL Logo

Uygun Müdahalelerin Seçilmesi, Aşama 3

2014 - 2014

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Çevre Müfettişliklerinin etkinliğini artırmak amacıyla; çevre müktesebatının uygulanması, bu proje IMPEL üyelerine koşullara göre müdahaleleri seçmek için bir araç seti sağlamayı amaçlamaktadır. Araç, projenin 1. ve 2. aşamalarında geliştirilmiş ve test edilmiştir. Aşama 3 sırasında iDEPEND modelleme aracında iyileştirmeler yapılacak, bir ev sahibi saha belirlenecek ve bağımlılık modellemesinin ve araç setinin faydaları daha geniş bir şekilde iletilecektir.

7. Çevre Eylem Programı'nda (7 EAP) çevre mevzuatının etkili bir şekilde uygulanması kilit bir unsurdur. Avrupa Komisyonu 2012 yılında çevre tedbirlerinin uygulanmasının iyileştirilmesine ilişkin bir tebliğ yayınlamış (COM (2012) 95) ve bu tebliğde denetimlerde tamamlayıcı yaklaşımların kullanılması vurgulanmıştır. Bu projenin ilk aşaması (2012) tamamlayıcı yaklaşımların seçilmesine yardımcı olacak bir model ya da yol haritası kavramını ortaya koymuştur. Bu projenin ikinci aşaması (2013), uygulayıcıların ve politika yapıcıların çevresel sonuçlara veya hedeflere ulaşmak için koşullara göre doğru müdahale karışımını seçmelerini sağlamak için bir araç seti geliştirmiş ve test etmiştir. Bu kapsamda iDEPEND adı verilen bir bağımlılık modelleme aracı kullanılmıştır. iDEPEND, kullanıcıların hedefler (veya sonuçlar) belirlemesine ve hedeflerin (veya sonuçların) bağlı olduğu faktörleri (bağımlılıkları) bir araya getirmesine, haritalamasına ve test etmesine olanak tanımaktadır. Proje, uygun müdahalelerin seçilmesine yardımcı olmak için bağımlılık modellemesinin nasıl kullanılacağına dair bir kılavuz hazırlamıştır.

Projenin bu aşamasının (3) ana faaliyetleri şunlar olacaktır:

  1. iDEPEND'i temel alan ve 2. aşamada gerçekleştirilen kullanıcı testlerini yansıtan bir bağımlılık modelleme aracı sağlayın.
  2. Faz 2 sırasında geliştirilen iDEPEND'i kullanarak müdahalelerin nasıl seçileceğine dair rehberlik sağlayın.
  3. Şunları barındıracak bir site ve/veya portal kurun: iDEPEND; bir müdahale kütüphanesi; ve müdahalelerin kullanımına ilişkin bilgi / kanıt.
  4. Araç setini IMPEL üyelerine ve diğer kullanıcılara iletmek ve tanıtmak.

İlgili dosyalar/bilgiler

 

 

Number: 2014/12 – Status: Tamamlandı – Period: 2014 - 2014 – Topic: Kesişen araçlar ve yaklaşımlar - Tags:

Subscribe to our newsletter