IMPEL Logo

Endüstriyel hava emisyonları ile ilgili Hava Kalitesi standartlarının uygulanması ve yürütülmesine ilişkin Karşılaştırma Programı (PIAQ), faz I - II

2010 - 2011

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Hava kalitesi direktifi ve yan direktifleri geçtiğimiz yıllarda AB üye ülkelerinde uygulanmıştır. 2007 yılında, daha önceki bir IMPEL projesi (Avusturya'nın lider ortak olduğu), bazı üye devletlerde yapılan bir araştırmaya dayanarak, ortam havasının kirli olduğu bölgelerdeki tesislerin ruhsatlandırılması konusunda uzmanlık alışverişini mümkün kılmıştır. 2009'da yapılan sınırlı kapsamlı bir çalışma, direktiflerin pratikte farklı IMPEL üye ülkelerinde farklı şekillerde uygulandığını göstermiştir. Bu ülkelerdeki uzmanlar arasındaki temaslar, sanayi, trafik ve denizcilik sektörlerinde izin ve uygulama açısından farklı hava kalitesi yönetim faaliyetlerine yol açan farklılıkları doğrulamıştır. Ancak bu farklı faaliyetler ve bunların hava kalitesi üzerindeki etkileri hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Elbette, ortam hava kalitesinin trafik ve deniz taşımacılığından da etkilendiğini biliyoruz. Ancak bu proje, IMPEL'in ana odağı ve mevcut sınırlı zaman ve kaynaklar göz önünde bulundurularak endüstriyel emisyonlarla sınırlandırılmıştır.

Genel olarak, tek bir tesis veya sahanın emisyonlarını ortam hava kalitesiyle ilişkilendirmek çok zordur. Büyük sanayinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel hava kalitesi genellikle baskı altındadır. Bu durum, bu tür alanlarda ilave bir şirketin yerel hava kalitesi veya ulusal emisyon tavanları üzerinde ilave önemli bir etkiye sahip olup olmayacağı sorusunu gündeme getirmektedir. Ayrıca hangi izin, kontrol veya uygulama stratejilerinin en iyi hava kalitesine yol açacağı sorusunu da beraberinde getirmektedir

.

Aşama I

Projenin temel amacı, endüstriyel hava emisyonlarıyla ilgili olarak AB Hava Kalitesi Direktiflerinin uygulanmasında (uygulama, kontrol ve icra) en iyi uygulamaları belirlemektir. Hedeflere şu şekilde ulaşılacaktır:

  • Endüstriyel hava emisyonları ile ilgili Hava kalitesi direktiflerinin uygulanması hakkında bir anket ve bir çalıştay aracılığıyla bilgi alışverişi.
  • Kontrol ve uygulamadaki en iyi uygulamaları ve bunların emisyonlar üzerindeki etkilerini ana sanayi sektörlerine göre belirleyin.
  • Farklı uygulama, plan ve programların ortam hava kalitesi üzerindeki etkinliğini değerlendirin.
    Ortak AB en iyi uygulamalarını belirleyin.
  • Bu en iyi uygulamaların tüm IMPEL Üye Devletlerinin kullanımına sunulması.
  • Bulguları, sonuçları ve tavsiyeleri içeren proje raporunun hazırlanması.

 

Aşama II

IMPEL, Üye Devletler tarafından çevre mevzuatının uygulanması ve yürütülmesinin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında Üye Devletler bilgi alışverişini yoğunlaştıracak ve hava kalitesi direktiflerinin pratikte uygulanmasına (kontrol ve uygulama) ilişkin uzmanlıklarını ve iyi uygulamalarını geliştirmeye devam edeceklerdir. 1. Aşama daha çok temel düzenleyici konularda bilgi ve deneyim alışverişine odaklanırken, projenin 2. Aşaması, IMPEL üyesi ülkelerde çevresel etkileri iyileştirmek için yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde gerçekleştirilen endüstrilerin denetimi ve uygulanmasındaki en iyi uygulamaları belirlemeyi amaçlamaktadır. Sanayi, trafik ve denizcilikten kaynaklanan emisyonlar, AB ülkelerinde farklı hava kalitesine katkıda bulunmaktadır. Bu PIAQ projesi kapsamında, daha büyük endüstriyel faaliyet bölgelerine sahip ülkelerdeki endüstriyel kaynaklara odaklanılmıştır

.

 

Number: 2010/07 - 2011/03 – Status: Tamamlandı – Period: 2010 - 2011 – Topic: Endüstri ve hava - Tags:

Subscribe to our newsletter