IMPEL Logo

IPPC aracılığıyla İnsan Sağlığının Dikkate Alınması

2003 - 2004

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Bu proje, Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC) Direktifi kapsamında izin verme sürecindeki çeşitli aşamalarda insan sağlığı etkilerinin nasıl dikkate alındığına dair bir rapor hazırlamak amacıyla yürütülmüştür. Üye Devletlerin bu konudaki mevcut farklı yaklaşımları göz önünde bulundurularak bir iyi uygulama rehberi geliştirilmiştir. Bu rehber, IPPC Direktifini uygularken göz önünde bulundurabilecekleri ortak ilke ve prosedürleri belirleyerek Üye Devletlere yardımcı olacaktır. IPPC, çevresel düzenleme yoluyla insan sağlığının korunmasına daha önceki mevzuatlardan daha güçlü bir vurgu yapmaktadır. Proje, çoğu Avrupa Üye Devletinde (Üye Devletler) sağlığın korunması ve çevrenin korunması sorumluluklarının aynı organa ait olmadığını tespit etmiştir. Bu nedenle IPPC'nin uygulanması zordur ve önemli bir işbirliği gerektirir.

Bu projenin temel bulguları şunlardır:

  • Başvuru sahiplerine IPPC aracılığıyla sağlık değerlendirmesi için rehberlik sağlanmalıdır.
  • Sağlığın korunmasını sağlamak için ortam sağlığına dayalı Çevresel Kalite Standartlarına (EQS'ler) sıkı uyum gereklidir.
  • Yerel hassas alıcılar, sağlık temelli EQS'ler aşılmıyor olsa bile daha derinlemesine değerlendirmeleri haklı çıkarabilir.
  • Evsel EQS'lerin aşıldığı yerlerde, uyumluluğun sağlanması için iyileştirmeler yapılması amacıyla en fazla 12 ay süre tanınmalıdır.
  • Taslak iznin yanı sıra başvuru hakkında da görüşüne başvurulan yasal bir sağlık danışmanı olmalıdır
  • .
  • İzin veren makam, izin kararına nasıl ulaşıldığına dair açık bir gösterge sunmalıdır.

İyi uygulama rehberi, Üye Devletlerin IPPC'nin uygulanmasına yaklaşımını olumlu yönde etkilemek için faydalı bir araç görevi görecektir. Bu proje, insan sağlığının korunmasının çevre korumanın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamıştır. Bunun Üye Devletler arasında nasıl yönetildiği konusunda tutarsızlıklar vardır ve bu iyi uygulama rehberi bu sorunları ele almaktadır. Proje tarafından kurulan ağ, hem IMPEL hem de AB için değerli bir kaynaktır ve IPPC aracılığıyla sağlıkla ilgili devam eden deneyimleri ve iyi uygulamaları paylaşmaya devam etmelidir.

Number: 2004/10 – Status: Tamamlandı – Period: 2003 - 2004 – Topic: Endüstri ve hava - Tags:

Subscribe to our newsletter