IMPEL Logo

Avrupa çevre hukuku ve RMCEI ile bağlantılı çevre denetimlerinin planlanmasının bir parçası olarak kolay ve esnek bir risk değerlendirme aracının geliştirilmesi (easyTools)

2010 - 2011

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Aşama I

Çevre denetimleri için asgari kriterlere ilişkin “Tavsiye Kararı” (RMCEI) ve IMPEL “Çevre denetimlerinin planlanması için adım adım rehberlik kitabı”nın kilit konularından biri çevre denetimlerinin önceliklendirilmesidir. Bu önceliklendirmenin önemli bir parçası, endüstriyel veya benzer faaliyetlerin neden olduğu çevresel bozulma olasılığının değerlendirilmesidir. Bu risk değerlendirmeleri Seveso II Direktifi ve Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED) uyarınca denetim planlamasında da önemli bir rol oynamaktadır.

Risk kriterlerini ölçmek için temel verilerin mevcudiyeti AB üye ülkeleri arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Zaten bu durum, belirli bir sabit veri seti gerektiren mevcut risk değerlendirme araçlarının çoğu üye ülkenin ihtiyaçlarını karşılamadığı anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, neredeyse her yetkili denetim makamının kendi özel risk değerlendirme aracına ihtiyacı vardır. Bu sonuçlara dayanarak, bu projenin amacı, internet üzerinden gelişmiş bir interaktif BT aracı olarak denetimlerin planlanması kapsamında çevresel risk değerlendirmesi için esnek ve kullanıcı dostu bir program geliştirmektir.

Aşama II

Projenin ikinci aşamasının temel amaç ve hedefleri şunlardır:

  • Değerlendirilen risk kriterlerinin derlenmesi, bunların denetim planlama sürecindeki değeri ve uygulanabilirliği;
  • Çevre denetimlerinin planlanmasında risk değerlendirmesine yönelik esnek ve kullanıcı dostu program, IMPEL ana sayfasından erişilebilen internet üzerinden gelişmiş bir interaktif BT aracı olarak;
  • Nihai rapor ve risk değerlendirme rehber kitabı.

Çevre denetimlerinin planlanmasında risk değerlendirmesi için esnek ve kullanıcı dostu bir programı internet üzerinden bir uygulama olarak geliştirmiştir. Risk değerlendirme aracı, “Doing The Right Things” projesi (DTRT) tarafından geliştirilen “Step by step guidance book for planning of environmental inspection” kitabında açıklanan “planning cycle” döngüsünün bir parçası olacaktır. IMPEL üyesi ülkelerin ihtiyaçlarının yanı sıra yaklaşmakta olan Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED) gibi Avrupa çevre hukukunun gerekliliklerini de dikkate alacak ve Çevre Denetimleri için Minimum Kriterler Tavsiye Kararı (RMCEI) ile bağlantılı olacaktır. IMPEL üyesi ülkelerde halihazırda kullanılan risk değerlendirme araçlarının değerlendirme sonuçlarına dayanacaktır. Ayrıca şimdiye kadar kullanılan risk kriterlerinin ve IED önerisinde listelenen kriterlerin bir değerlendirmesi de yapılacaktır. Bu, IPPC'nin yeniden düzenlenmesi teklifinin IMPEL değerlendirmesi ve RMCEI'nin daha uygulanabilir hale getirilmesi amacıyla daha da geliştirilmesi için IMPEL girdisi ışığında yapılacaktır.

İlgili dosyalar/bilgiler

 

 

Number: 2010/06 - 2011/05 – Status: Tamamlandı – Period: 2010 - 2011 – Topic: Kesişen araçlar ve yaklaşımlar - Tags:

Subscribe to our newsletter