IMPEL Logo

Atık Sevkiyatı Denetimleri için Doğru Şeyleri Yapmak

2011 - 2012

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Bu IMPEL projesi, atık sevkiyatı denetimleri için Doing the Right Thing (DTRT) metodolojisinin kullanışlılığını araştırmaktadır. Amaç, IMPEL üyesi ülkelerdeki yetkili makamlar tarafından atık sevkiyatı denetimlerinin organizasyonunun iyileştirilmesine yardımcı olabilecek DTRT Kılavuz Kitabına dayalı pratik bir araç geliştirmektir. Farklı IMPEL üyesi ülkelerden üç yetkili makam, atık sevkiyatı denetimlerinde DTRT Rehber Kitabını uygulayacak ve DTRT'nin bu denetimlerin organizasyonunu nasıl destekleyebileceğini test edecektir. Organizasyon ile DTRT Çevre Denetim Döngüsünde açıklandığı gibi denetimlerin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinin tüm farklı adımları kastedilmektedir. Testler, atık sevkiyatları için özel denetim gerekliliklerine ilişkin çalışmanın bulguları ve tavsiyeleri dikkate alınarak oluşturulacaktır. Test aşamasının sonuçları tartışılacak ve atık sevkiyatı denetimlerinin düzenlenmesi özel alanına uygun DTRT Rehberlik Kitabına dayalı bir rehberlik aracı geliştirmek için kullanılacaktır.

İlgili dosyalar/bilgiler

 

Number: 2011/17 - 2012/14 – Status: Tamamlandı – Period: 2011 - 2012 – Topic: Atık ve TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter