IMPEL Logo

Doğru Şeyleri Yapma Metodolojisi

2006 - 2009

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Aşama I. Çevre denetimlerinin önceliklendirilmesine ilişkin karşılaştırma programı

Karşılaştırma Programının genel amacı, farklı Üye Devletlerin denetimleri nasıl yürüttüklerine ve birbirleriyle deneyimlerini nasıl paylaştıklarına dair tam bir resim elde etmektir. Bir diğer amaç ise AB müfettişlerinin bilgi alışverişinde bulunmaları ve çevre yasalarının uygulanması için denetimlerin nasıl yapılacağı konusunda tartışmalar yürütmeleridir. Bilgi alışverişi, ülkeler arasında karşılıklı anlayışın yanı sıra sınır ötesi işbirliğini de teşvik edecektir. Bu projenin amacı, IMPEL Üyesi Ülkelerdeki denetim otoritelerinin çevre denetimlerine öncelik verme yaklaşımlarındaki benzerlik ve farklılıkları keşfetmek ve analiz etmek, IMPEL Üyesi Ülkelerdeki denetim otoritelerinin denetim plan ve programlarında “seçenekler” ile nasıl başa çıktıkları konusunda anlayış kazanmak ve politika yapıcılara çevresel durum ve politika oluşturma sürecinin etkinliği hakkında pratik bilgilerin ulaşılabilirliğini teşvik etmektir.

Aşama II. Çevre denetimlerinin planlanması için adım adım rehber kitap

2006 yılında Hollanda bir IMPEL Karşılaştırma Programına öncülük etmiştir Doğru şeyleri yapmak I. Bu projenin ana amaçlarından biri, denetim planlarının oluşturulmasında kilit adımlardan biri olan denetim makamlarının görev ve faaliyetlerine ilişkin öncelikleri nasıl belirlediklerini araştırmaktı. Bu projenin önemli bir tavsiyesi, IMPEL Üye Ülkelerindeki denetim makamlarının farklı ihtiyaçlarını karşılayacak kadar esnek ve aynı zamanda RMCEI'nin gerekliliklerine uymalarını sağlayacak, çevre denetimlerinin planlanmasına ilişkin pratik bir rehber geliştirmekti.

Aşama III. Çevre denetimlerinin planlanması için adım adım rehber kitabın uygulanması

2008 ve 2009 yıllarında yürütülen bu projenin temel amacı, adım adım rehberlik kitabını kullanarak Doğru Şeyleri Yapmak metodolojisinin uygulanmasını kolaylaştırmak, desteklemek ve teşvik etmekti. 24 IMPEL üyesi ülkeden uygulayıcılar atölye çalışmalarına ve eğitim oturumlarına katıldı. Tüm hedefler ana raporda açıklanan ürünler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, gelecekteki IMPEL çalışmaları ve takip faaliyetleri için tavsiyelere yol açmıştır.

Projeyi yönetirken, burada paylaşılan yararlı dersler çıkarıldı.

Genel olarak bu projenin sonuçları şu şekilde tanımlanabilir: IMPEL üyesi ülkelerde adım adım rehberlik kitabında açıklanan metodoloji hakkında artan bilgi; neredeyse tüm IMPEL üyesi ülkelerde metodolojinin uygulanması konusunda bir tartışma başlatıldı; ve bazı Teftiş Makamlarında metodolojinin başarılı bir şekilde uygulanması gerçekleşti.

 

Number: 2006/19 - 2007/11 - 2008/02 – Status: Tamamlandı – Period: 2006 - 2009 – Topic: Kesişen araçlar ve yaklaşımlar - Tags:

Subscribe to our newsletter