IMPEL Logo

Enerji verimliliği projeleri

2002 - 2012

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

IMPEL enerji verimliliği ile ilgili bir dizi proje yürütmüştür.

.

İzin ve denetimlerde enerji verimliliği (2010 – 2012)

Enerji, Avrupa Birliği içinde öncelikli bir konudur. AB İklim Değişikliği ve Enerji Paketi, 2020 yılına kadar enerji verimliliğinde %20'lik bir artış ve sera gazlarında %20'lik bir azalma öngörmektedir. 2002/2003 yıllarında Finlandiya tarafından yürütülen enerji verimliliği konulu IMPEL projesinden bu yana yapılan güncel bir değerlendirme, izin verme ve denetleme prosedürlerinde enerji verimliliği konularının dikkate alınmasında sadece küçük değişiklikler olduğunu göstermiştir. Proje enerji verimliliği ile ilgili 7 ana zorluk belirlemiştir:

 1. IPPC direktifinde enerji verimliliğinin nasıl ele alınması gerektiği belirtilmemiştir
 2. .
 3. Sektör BREF'lerinde enerji verimliliğine ilişkin bilgiler yeterince somut ve kesin değildir. Enerji verimliliğine ilişkin yatay BREF karmaşıktır ve kullanılmamıştır
 4. Yetkili makamlarda ve şirketlerde teknik uzmanlık eksikliği var
 5. Enerji ve çevre yetkilileri arasında işbirliği eksikliği ya da sadece zaman zaman işbirliği var
 6. .
 7. Üye devletlerde izin revizyonunda enerji verimliliği konusunun ele alınmasına yönelik genel bir yaklaşım bulunmamaktadır
 8. .
 9. Sistem sınırlarının tanımlanmasında sorunlar var
 10. Gönüllü anlaşmalar, Enerji Yönetim Sistemleri, vergi ve ETS sistemleri gibi diğer araçların tesislerin enerji verimliliği üzerindeki etkisi belirsizdir.

İzin ve denetim makamlarındaki durumun adım adım iyileştirilmesi için çalıştay katılımcıları ve proje ekibi IMPEL'in enerji verimliliği alanındaki gelecek çalışmaları için önerilerde bulunmuştur. İzin ve denetimde enerji verimliliğinin ele alınmasıyla ilgili iyi uygulamalar tespit edilmiştir: Proje, bu iyi uygulamaların birçok üye ülkede henüz mevcut olmadığını göstermiştir.

Çevre izinlerinde enerji verimliliği (2002)

Enerjinin verimli kullanımına ilişkin genel ilke IPPC Direktifinin 3. Maddesinde belirtilmiştir. Bu ilke çevresel izinler için yenidir ve Üye Devletler bunu uygulamada bazı sorunlar yaşamaktadır. Proje bir anket, ilgili dokümanların incelenmesi ve bir seminerden oluşmuştur. Projenin ana hedefleri şunlardı:

 • IPPC izinlerinde enerji verimliliğinin nasıl düzenlenebileceğine ilişkin farklı görüşleri araştırmak;
  mevcut belgelerde, BREF'lerde ve gönüllü çevre yönetim planlarında enerji verimliliğinin nasıl ele alındığına ilişkin bir çalışma yapmak;
 • gönüllü çevre yönetim programlarının ve enerji tasarrufu anlaşmalarının çevre izinlerindeki yasal yükümlülüklerle nasıl ilişkilendirilebileceğini incelemek;
 • IPPC direktifinin uygulanmasında çevre ve enerji idareleri arasındaki işbirliğini incelemek; ve
 • uygulamalarda enerji verimliliğinin değerlendirilmesinde ve büyük tesislerin çevresel izinlerinde yetkililerin rolünü incelemek.

Projede ana hedeflerle ilgili olarak iyi uygulamalar bulunmuştur. Enerji verimliliğini netleştirmek ve tanımlamak için pratik kılavuzlar, iyi izin başvuruları oluşturmak için operatör ve yetkililer arasında bilgi alışverişi, az çok bağlayıcı izin koşullarının somut örnekleri, BREF'lerin kullanımı ve denetçinin operatörün izleme uygulamalarını etkileyebilmesi ön koşulu altında kendi kendini izleme ele alınan konulardan bazılarıdır.

 

Number: 2002/02 - 2010/05 - 2011/06 - 2012/04 – Status: Tamamlandı – Period: 2002 - 2012 – Topic: Endüstri ve hava - Tags:

Subscribe to our newsletter