IMPEL Logo

İcra İşlemleri

2015 - 2018

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Yaptırım Eylemleri projesi aşağıdaki nedenlerle oluşturulmuştur:

  • Yetkili makamlar, kendi ülkelerindeki yaptırım denetimlerini entegre etmek için resmi bir proje çerçevesine ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir;
  • Uluslararası işbirliği, uluslararası çevre sorunlarının üstesinden gelmek için gereklidir; ve
  • Etkili bir denetim rejimi sağlamak için sahadaki uygulayıcı ağının sürdürülmesi ve tüm Üye Devletleri kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir.

Yaptırım Eylemleri proje serisi bir süredir IMPEL-TFS kümesinin pratik faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Projenin sonuçları ve sağladığı veriler Avrupa Komisyonu tarafından çok önemli görülmüş ve Atık Sevkiyat Yönetmeliği'nin (660/2014) revizyonu için yapılan son etki değerlendirmesinde kullanılmıştır. UNEP de çalışmalarını bilgilendirmek ve raporlar üretmek için bu verileri ve rehberliği kullanmıştır. Interpol de faaliyetlerini uygulamak için projeden yararlanmıştır.

Bu projenin hedefleri şunlardır:

  • Tüm Üye Devletlerde yeterli düzeyde denetim ve AB'nin tüm çıkış noktalarında tutarlı bir uygulama düzeyi için çalışmak
  • Yasadışı sevkiyatları en aza indirmek için yükleme noktalarında saha denetimlerini teşvik etmek ve denetime beşikten mezara bir yaklaşımı teşvik etmek
  • Atıkların varış yerlerini ve Avrupa içinde veya dışında varış yerlerindeki muameleyi doğrulamak;
  • Birbirleriyle ve ayrıca diğer düzenleyici makamlarla işbirliği yapan herkes için kolay erişilebilir bir Avrupa uygulama projesi sağlamak, ör.g. Polis ve Gümrük;
  • Yasadışı sevkiyatları tespit etmek ve etkili iletişim ve rehberlik yoluyla gelecektekileri caydırmak;
  • Yasadışı bir sevkiyat gerçekleştikten sonra geri alma prosedürlerini kolaylaştırmak ve,
  • Üye Devletlerin WSR'nin uygulanmasını ciddiye aldığını göstermek.

İlgili dosyalar/bilgiler

 

 

Number: 2015/05 - 2016/04 - 2017/05 - 2018/04 – Status: Tamamlandı – Period: 2015 - 2018 – Topic: Atık ve TFS - Tags:

Subscribe to our newsletter