IMPEL Logo

Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED) uyarınca endüstriyel tesislerin çevre denetimleri - IRAM ile ilgili denetim programlarının hazırlanması

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

6 Ocak 2011 tarihinde Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED) yürürlüğe girmiştir ve Madde 80(1)'de listelenen hükümlerinin iki yıl içerisinde ulusal mevzuata aktarılması gerekmektedir. IED, Direktifin 23. Maddesinde açıklandığı üzere endüstriyel tesislerin denetimine ilişkin yeni gereklilikler getirmektedir. Rutin çevre denetimlerine ilişkin yükümlülükler AB üye devletleri için yeni bir zorluk teşkil etmektedir.

Bu proje IMPEL ağında önceki yıllarda yürütülen çalışmaların üzerine inşa edilmiştir. Lütfen IED denetimlerine ilişkin 2012 IMPEL projesine ve easyTools adlı 2011 projesine bakınız. IED'nin yükümlülükleri üye ülkelerde uygulandıktan sonra daha net hale geldikten sonra (ve IMPEL IED Denetimleri projesi sırasında geliştirilen rehber kitabın yardımıyla), IMPEL içinde denetim programları için daha fazla rehberlik ve olası bir BT aracı geliştirme ihtiyacı için destek vardı.

Number: 2013/08 – Status: Tamamlandı – Period: – Topic: Endüstri ve hava - Tags:

Subscribe to our newsletter