IMPEL Logo

Uyumluluğun Sağlanması için Çevre Denetiminde Tamamlayıcı Yaklaşımların Kullanımı ve Etkinliğinin Araştırılması

2011 - 2012

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Tamamlayıcı yaklaşımlar, çevre hukukunun uygulanmasında ve çevresel sonuçların elde edilmesinde düzenleyicilerin araç setine çok faydalı bir katkı sağlamaktadır. Uyum gibi amaçlara ulaşmaya yardımcı olmak için çevre denetimlerine ek olarak kullanılan eylemler olarak tanımlanırlar. Çevre denetimlerini tamamlayıcı yaklaşımlara bazı örnekler şunlardır:

  • Tavsiye ve rehberlik sağlanması.
  • Emisyon, uyumluluk vb. konularda lig tabloları yayınlamak
  • İşletmeciler tarafından uygunluğun kendi kendine belgelendirilmesi.
  • Çevre gönüllülerinin kullanımı
  • Şirketlerle sadece şantiyelerde değil, üst düzeyde (Yönetim Kurulu üyesi veya Direktör gibi) etkileşim

Tamamlayıcı yaklaşımları ve çevre denetimlerini en etkili şekilde kullanmak için, çevre düzenleyicileri aşağıdaki gibi durumlara göre yaklaşımlar seçmelidir:

  • İstenen faaliyetler, çıktılar ve sonuçlar, ki bunlar büyük ölçüde söz konusu düzenleyici rejimin yanı sıra düzenleyicinin diğer daha geniş amaçları tarafından yönlendirilir
  • .
  • Düzenlemeye tabi işletmeleri uyum sağlamaya motive eden itici güçler
  • Düzenlemeye tabi topluluğun sektör ve büyüklük gibi diğer yönlerinin dikkate alınması.
  • Düzenlemeye tabi topluluğun tutumlarını ve diğer davranışsal unsurlarını tanımak.

Kullanılan müdahaleler aynı zamanda “daha iyi” veya “akıllı” düzenlemenin gerekliliklerini de karşılamalıdır ve bazen şirketler üzerinde etki yaratmak için diğer kurumların işbirliği yapması gerekebilir. Yine de herhangi bir rejimin düzenleyici bir unsuru olması gerekir. Düzenleyicilerin kullanacakları yaklaşımlar konusunda seçim yapmalarına yardımcı olmak amacıyla bu rapor, sürecin nasıl işleyebileceğini gösteren bir akış şeması ve matris ile birlikte tamamlayıcı yaklaşım örneklerini içermektedir.

 

Number: 2011/22 – Status: Tamamlandı – Period: 2011 - 2012 – Topic: Kesişen araçlar ve yaklaşımlar - Tags:

Subscribe to our newsletter