IMPEL Logo

Yaban Hayatı Kaçakçılığına Karşı AB Eylem Planının uygulanmasında iyi uygulamalar

2018

Devam ediyor

Proje tanımı ve amaçları

Yaban Hayatı Kaçakçılığına Karşı AB Eylem Planı'nın uygulanması, sadece AB kurumlarının değil, aynı zamanda AB ajanslarının – Europol ve Eurojust –, Üye Devletlerin ve ilgili ajanslarının, AB delegasyonlarının, üçüncü ülkelerdeki Üye Devlet Büyükelçiliklerinin de geniş desteğini gerektirmektedir.

Bu IMPEL projesinin amacı, yaban hayatı kaçakçılığıyla mücadelede AB araçlarının uygulanmasına yönelik farklı iyi uygulamaları analiz etmek ve tüm Üye Devletler tarafından paylaşılabilecek ve kullanılabilecek bir oryantasyon rehberi oluşturmak olacaktır.

.

Projenin genel amacı, AB Üye Devletlerinin uygulayıcı icra makamlarından oluşan çekirdek bir gruba, yaban hayatı kaçakçılığı sorunuyla başarılı bir şekilde mücadele etmelerini sağlayacak bir referans rehber oluşturmaktır

.

Bunlar şunları içerir:

  • Uygulama sorunlarına ilişkin çözümlerin paylaşılması;
  • Mevcut araçların uygulanmasını ve yorumlanmasını kolaylaştırmak;
  • Müşterek denetimlerin gerçekleştirilmesi;
  • Web uygulamaları geliştirmek;
  • Uygulama boşluklarının belirlenmesi;
  • Farklı Avrupa ülkelerindeki yaklaşımlara genel bir bakış sağlanması;
  • Uygunluk zincirindeki aktörler arasında, uygulama sorunları için tutarlı çözümler tanımlama konusunda da işbirliğinin kolaylaştırılması

Number: 2018/16 - 2019/16 - 2020/18 – Status: Devam ediyor – Period: 2018 – Topic: Doğa koruma - Tags:

Subscribe to our newsletter