IMPEL Logo

AB Kereste Yönetmeliğinin Uygulanması ve Yürürlüğe Konulması

2015 - 2015

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Komisyon tarafından yapılan son anketlerin de gösterdiği üzere, AB Kereste Yönetmeliği'nin uygulanma durumu hala tatmin edici değildir. Anketlerin sonuçları, sivil toplum kuruluşlarının paralel analizleriyle de desteklenmektedir (örneğin WWF 2014 barometresi, ClientEarth, Greenpeace). AB Kereste Tüzüğünün etkili ve yeknesak bir şekilde uygulanmaması ve yürütülmemesi, bu aracı tehlikeye atabileceğinden ve FLEGT Eylem Planının tamamı üzerinde olumsuz etkiye sahip olabileceğinden endişe vericidir

.

Tüzüğün etkili bir şekilde uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamanın temel araçlarından biri, Üye Devletlerin Yetkili Makamları tarafından operatörler üzerinde gerçekleştirilen kontrollerdir. Kontroller, EUTR Madde 10(2)'de belirtildiği üzere, risk temelli bir yaklaşım izlenerek periyodik olarak gözden geçirilen planlara uygun olarak yapılmalıdır. Kontroller, üçüncü taraflarca sağlanan doğrulanmış endişeler de dahil olmak üzere, yetkili bir makamın ilgili bilgilere sahip olması durumunda da gerçekleştirilebilir. Kontroller, Gümrükler ve savcılık ve polis gibi icra organları gibi diğer makamlarla işbirliğini gerektirebilir.

AB Kereste Tüzüğünün AB genelinde yeknesak ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, risk temelli denetim planlarının hazırlanması, diğer makamlar ve uygulama organları ile işbirliği ve üçüncü taraflarca sağlanan doğrulanmış endişelerin ele alınması konularında iyi uygulamaların toplanması ve karşılaştırılması gerekmektedir.

Bu proje aşağıdakileri geliştirmeyi amaçlamaktadır:

  • Her Üye Devletteki Yetkili Makamların oluşturdukları denetim planlarına ilişkin vaka çalışması;
  • Üçüncü taraflarca sağlanan doğrulanmış endişelerin ele alınmasına ilişkin vaka çalışması;
  • Denetimlerin niceliği ve niteliği hakkında genel görüş
  • .

 

Number: 2015/15 – Status: Tamamlandı – Period: 2015 - 2015 – Topic: Doğa koruma - Tags:

Subscribe to our newsletter