IMPEL Logo

INSPECTAN: Tabaklama Sektörü için Çevre Denetimi Kılavuzları

2004 - 2005

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Bu rapor, Ekim 2004 & Haziran 2005 tarihleri arasında yapılan toplantılarda tartışılan bir anketin sonuçlarından ortaya çıkmıştır. Tartışmalar ekonomi, üretim süreçleri, kanun ve yönetmelikler ile denetim prosedürleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Rapor, tabaklama endüstrisinde kontrol ve izleme faaliyetlerinde bulunan kamu kurumları için bir araç olarak düşünülmüştür. Bu amaçla, deri ve tabaklama endüstrisinin çeşitli Avrupa bağlamlarındaki deneyimlerini bir araya getirmektedir.

Number: 2004/14 – Status: Tamamlandı – Period: 2004 - 2005 – Topic: Endüstri ve hava - Tags:

Subscribe to our newsletter