IMPEL Logo

Yabani Mantarlar için Ortak Ağ (JoNeF)

2023

Devam ediyor

Proje tanımı ve amaçları

Son yıllarda, Mantarları (makrofunguslar) doğal yaşam alanlarında korumak için Hayvanlar ve Bitkilerle eşit düzeyde Avrupa çevre politikalarına entegre etmenin gerekliliği konusunda artan bir farkındalık vardır. 

Buna rağmen, şu anda Avrupa çevre mevzuatı, karasal yaşam alanlarının temel bileşenleri olan Mantarları hariç tutarak bitki ve hayvanları korumaya odaklanmaktadır. Dahası, makrofunguslar ormanların ve diğer karasal habitatların çevresel koşullarını tanımlamak için gösterge olarak kullanılabilir. 

Bu boşluğu doldurmak için, Mantarlar kapsamlı bir koruma stratejisi oluşturmak üzere yasa yapma ve karar alma süreçlerine, koruma ve çevre girişimlerine dahil edilmelidir. 

Bu bağlamda ilk adım, AB'de makrofunguslara ilişkin mevcut verilerin toplanması ve bitkiler ve hayvanlar için olduğu gibi ortak sayım/izleme protokolleri ve standartlarının oluşturulmasıdır. 

Çevre kuruluşlarının bu faaliyetleri sadece derneklerin, özel kuruluşların ve üniversitelerin eline bırakmadan koordine etmesinin temel olduğuna inanıyoruz. 

Proje çalışmasının genel amacı desteklemektir: 

  • Habitatların ve biyoçeşitliliğin izlenmesi ve ormanların korunması/restore edilmesi ile ilgili olarak mevcut Avrupa çevre mevzuatının kapsamının mantarlarla genişletilmesi 
  • Mantar türlerinin Habitat Direktifi Ekine entegre edilmesi 
  • Makrofungusların izlenmesi için bir AB Veri Tabanı Platformunun geliştirilmesi 

Projenin ilk aşamasının (Temmuz 2023 - Aralık 2024 döneminde) beklenen sonuçları, makrofungus sayımı ve izlenmesi için AB ortak standartları ve protokollerinin oluşturulmasıdır. 

JoNeF Ankete Dayalı Anket

IMPEL projesi JoNeF (Yabani Mantarlar için Ortak Ağlar) ile ilgili aşağıdaki çevrimiçi anketi doldurmanızı rica ediyoruz.

JoNeF Anketi/ Bölüm 1

JoNeF Anketi/ Bölüm 2

JoNeF Anketine dayalı Anketin amacı, Avrupa makrofunguslarının korunması ve veri toplanması hakkında bilgi ve veri toplamak, karşılaştırmak ve analiz etmektir.

JoNeF proje üyeleri ve aktif üye olmayan mikoloji uzmanları anketi cevaplayabilir.

Anketin son teslim tarihi 26 Kasım 2023'tür.


Number: – Status: Devam ediyor – Period: 2023 – Topic: Doğa koruma - Tags:

Subscribe to our newsletter