IMPEL Logo

Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED) ile REACH Tüzüğü, I. ve II. aşama arasında bağlantı kurulması

2013 - 2014

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Aşama I

Endüstriyel Emisyonlar Direktifi'nde (IED) tehlikeli maddelere ve bunlardan kaynaklanan risklere ilişkin birçok atıf bulunmaktadır. Sonuç olarak aşağıdakileri araştırmak faydalı olacaktır:

  • REACH Tüzüğü kapsamındaki gerekliliklerin/yükümlülüklerin izin ve denetim çalışmaları için faydalı olup olamayacağı;
  • REACH kayıt ve izin başvuru formatlarının daha uyumlu olması ve IED izin ve denetimine katma değer sağlaması için ne gibi değişikliklerin mümkün olabileceği,
    REACH gerekliliklerinin izin ve denetim faaliyetleri için ne gibi sonuçlar doğurduğu (olumlu etkiler dahil) ve
  • Bu iki mevzuat arasındaki sinerjinin ve tamamlayıcı niteliğin nasıl geliştirilebileceği

Bu proje aşağıdaki soruyu araştırmıştır: REACH Tüzüğünden kaynaklanan yükümlülükler, izin verme ve denetleme ile ilgili IED yasal görevlerine nasıl müdahale ediyor?

Aşama II

Projenin ilk aşamasında REACH Tüzüğü ile IED arasındaki bağlantıların değerlendirilmesi, alt kullanıcıların/operatörlerin birçok farklı durumda çapraz mevzuat uyumu için REACH ve IED kapsamında üretilen bilgilerden faydalanabileceğini göstermiştir. Farkındalığın artırılması ve çapraz mevzuat konularında rolü olan tüm aktörlere sinerjilerin nasıl ele alınacağı ve kullanılacağı konusunda rehberlik ve araçlar sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle bu konuda bir çalıştay düzenlenmesi tavsiye edilmiştir.

2014 yılında, “Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED) ve REACH Tüzüğü” (II) ile ilgili IMPEL projesi, REACH Tüzüğü ile IED arasındaki bağlantılar konusunda otorite düzeyinde ve dolaylı olarak operatör düzeyinde farkındalık yaratmaya odaklanacaktır.

Projenin sonucu aşağıdakileri içeren bir rapordur:

  • İzin prosedürlerinde maddenin ele alınması için mevcut kimyasal maddelerle ilgili araç ve gereçlere genel bir bakış;
  • İzin başvuruları için gerekli olan kimyasal maddelere ilişkin bir dizi verinin tanımı;
  • daha az tehlikeli maddeler kullanma yükümlülüğünün nasıl ele alınacağına dair bir prosedür önerisi;
  • belirlenmiş rehber materyal ve en iyi uygulama;
  • öneriler.

 

Number: 2013/09 - 2014/10 – Status: Tamamlandı – Period: 2013 - 2014 – Topic: Endüstri ve hava - Tags:

Subscribe to our newsletter