IMPEL Logo

Çevre müktesebatının uygulanmasında yer alan Avrupa Ajanslarının haritalanması

2017 - 2019

Tamamlandı

IMPEL ağı, Belçika yasalarına göre kayıtlı bağımsız bir Birlik haline geldiği 2008 yılından bu yana önemli ölçüde büyümüştür. 2008 yılında 38 olan üye makam sayısı 2016 yılında 51'e ulaşmıştır.

Bununla birlikte, IMPEL’in üyeliğinde ve proje faaliyetlerine aktif katılımında hala önemli boşluklar bulunmaktadır. IMPEL’in Doğa Koruma ve Arazi ve Su faaliyetlerini çalışma programına dahil etmek üzere yakın zamanda yeniden yapılandırıldığı düşünüldüğünde bu durum özellikle açıktır. Bununla birlikte, uygulama ve yaptırım faaliyetlerini yöneten ve yürüten bölgesel ve yerel makamlarla alt ulusal düzeyde çalışmaya da açık bir ihtiyaç vardır. Bu husus, Avrupa Komisyonu tarafından IMPEL Yönetim Kurulu ile 27 Mayıs 2016 tarihinde Brüksel'de yapılan son toplantıda ve aynı zamanda 2014 yılında Brüksel'de Genel Kurul'a ev sahipliği yapan Bölgeler Komitesi'nde de yinelenmiştir. Şu ana kadar IMPEL’in ulusaltı makamlardan üyeliği oldukça sınırlıdır ve Avrupa'da uygulamayı daha geniş çapta geliştirmek istiyorsak bunun değişmesi gerekmektedir."

Kapsamlı bir haritalama çalışması, üyeliğimizdeki boşlukları incelememize ve projelere daha fazla katılımı ve nihayetinde ağımıza üyeliği teşvik etmek için nerede ve kiminle konuşmamız gerektiğini planlamamıza yardımcı olacaktır

.

Ayrıca birçok Avrupa Üye Devletinde yetkili makamların rolleri konusunda bazı belirsizlikler bulunmaktadır. Bu haritalama çalışması, yetkililerin yetkilerini geniş anlamda vurgulamaya ve mümkün olduğunda Uzman Ekiplerimizin daha fazla katılımı teşvik etmek için kullanabilecekleri temas noktalarını göstermeye çalışacaktır.

Number: 2017/26 – Status: Tamamlandı – Period: 2017 - 2019 – Topic: Kesişen araçlar ve yaklaşımlar - Tags:

Subscribe to our newsletter