IMPEL Logo

Düzenleyici araç setinin haritalanması

2016

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Düzenleyici uygulamalardaki hızlı değişiklikler ve teknolojideki ilerlemeler nedeniyle düzenleyici araç seti yaygın olarak bilinmemekte veya tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu proje, başta Avrupa'da olmak üzere dünyanın dört bir yanında kullanılan uygulamaları (anketler ve literatür taraması yoluyla) tespit etmeyi ve böylece uyumluluk spektrumuna göre haritalandırılmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, tüm düzenleyicilerin anlayışını geliştirecek ve uyumluluğa yardımcı olmak için bu yeni araçları ve uygulamaları birlikte uygun şekilde uygulamalarını sağlayacaktır.

Tüm düzenleyici kurumlar denetledikleri sahalarda %100 uyum sağlamayı hedeflemektedir ancak hiçbiri bunu başaramamıştır. Denetim gibi geleneksel uygulamalar araç setimizin bel kemiğidir ancak tek başlarına hedefimize ulaşmada başarısız olmuşlardır. Ütopyaya ulaşmak için denetime ek olarak hangi ek araçları kullanabiliriz?" Öneri, uygulama örneklerini toplamak ve en etkili oldukları düşünülen yerleri belirlemek için bunların kullanımını uyum spektrumuyla eşleştirmektir. Bu, denetim, idari para cezaları ve isim&şöhret gibi geleneksel araçları içerecek, ancak aynı zamanda gönüllü taahhütler, refah anlaşmaları (Kuzey İrlanda Çevre Ajansı'nda kullanılmaktadır), isim&şöhret gibi ortaya çıkan tekniklerin birçoğunu haritalandırmaya çalışacaktır. Kullanıldıklarını göstermek için araçlar için mevcut vaka çalışmaları verilecektir.

Bu proje Uygun Müdahale Seçimi projelerinin üzerine inşa edilecek ve seçeneklerin neler olduğunu mümkün olduğunca kapsamlı bir şekilde tanımlayacaktır.

Düzenleyiciler, hangi seçeneklerin mevcut olduğunu anlayarak eldeki iş için en iyi araç yelpazesini belirleyebileceklerdir. Tüm mevzuat için geçerli olduğu için gerçekten çok yönlüdür.

 

Number: 2016/18 – Status: Tamamlandı – Period: 2016 – Topic: Kesişen araçlar ve yaklaşımlar - Tags:

Subscribe to our newsletter