IMPEL Logo

Denetimlerin Asgari Kriterleri: Planlama ve Raporlama

1998 - 1999

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Arka Plan

IMPEL, RMCEI yönetmeliğine temel teşkil eden Denetimler için Asgari Kriterler rehberlik serisini tamamlamış ve Çevre Denetimi için Referans Kitabı yayınlamıştır. Kılavuz aşağıdaki belgeleri içermektedir:

  • Genel İlkeler (Kasım 1997)
  • Denetimlerin Sıklığı (Aralık 1998)
  • Operatörün Kendi Kendini İzlemesi (Aralık 1998)
  • Teftişlerin Planlanması ve Raporlanması (Haziran 1999)

Proje açıklaması

Teftiş makamları teftiş programları için planlar hazırlamalıdır. Bunlar, söz konusu makamın ilgili hedeflerini içermeli ve denetlenecek sektörler, mevcut kaynaklar, denetimler için mevcut zaman, rutin denetimlerin sıklığı, reaktif denetimler ve önceliklendirme gibi çeşitli kilit unsurları dikkate almalıdır.

Teftiş makamları ayrıca kamu veya yasa koyucu (mevzuata geri bildirim için) gibi bir veya daha fazla hedef grup için teftiş programları hakkında raporlar hazırlamalıdır. Bu tür raporların, hedefe bağlı olarak değişecek çeşitli amaçları bulunmaktadır. Gerçekleştirilen denetimlerin sayısı, uyum düzeyi ve planın gerekliliklerini karşılamadaki başarı düzeyi gibi raporların temel unsurları önerilmektedir.

Plan ve raporların kamuya açık hale getirilmesi iyi bir uygulama olacaktır. Plan ve raporların erişilebilirliği ve yaygınlaştırılmasına ilişkin öneriler sunulmaktadır

.

Number: 1999/03 – Status: Tamamlandı – Period: 1998 - 1999 – Topic: Kesişen araçlar ve yaklaşımlar - Tags:

Subscribe to our newsletter