IMPEL Logo

Çevre Denetim Otoritelerinin Etkinliğinin ve Verimliliğinin Artırılmasında Daha İyi Düzenleme İlkelerinin Pratik Uygulaması

2009

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Bu IMPEL projesi, izin verme ve denetim gibi düzenleyici faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmaya yönelik girişimler konusunda Avrupa'daki çevre denetim otoriteleri arasında pratik çözümler sunmayı ve iyi uygulamaları paylaşmayı amaçlamıştır. Projenin faydaları şunlardır:

 • Çevre, iş dünyası ve kamu yararına olacak şekilde, denetim otoritelerinin karşılaştığı ortak sorunlara yönelik en iyi uygulamaları ve pratik çözümleri paylaşın.
 • Daha iyi düzenleme yaklaşımlarının sonuçlarına ve etkinliğine ilişkin kanıt sağlayın.
 • Avrupalı ve ulusal yasa yapıcıları yasaların uygulanmasına yönelik en iyi uygulama yaklaşımları konusunda bilgilendirin.

Daha iyi düzenleme yaklaşımlarında bir dizi eğilim tespit edilmiştir:

 • Genel bağlayıcı koşullar gibi ısmarlama izinlere alternatiflerin daha fazla kullanılması
 • .
 • Sektör temelli yaklaşımlara ilişkin daha fazla kanıt, örneğin asgari düzenleyici standartların ötesinde performans hedefleri üzerinde anlaşmaya varmaya çalışmak.
 • Birden fazla tesiste benzer faaliyetler yürüten şirketler için akışkanlaştırma veya bütünleştirme yaklaşımları
 • Farklı türdeki denetim faaliyetlerinin tek bir süreçte ya da uyumlaştırılmış bir süreçte bir araya getirilerek tutarlılığın artırılması ve iş dünyası ve yetkililer için maliyetlerin azaltılması
 • .
 • Diğer teftiş kurumlarının ve hatta ticari kuruluşların, daha etkili olabilecekleri denetim faaliyeti alanlarını üstlenmeleri için fırsatların belirlenmesi.
 • Girişimlerin nispeten az bir kısmı, çevresel sonuçlara ilişkin amaçlanan faydaların veya iş dünyası ve düzenleyici kurumlara yönelik maliyet tasarruflarının bir değerlendirmesini içermektedir.

 

Number: 2009/04 – Status: Tamamlandı – Period: 2009 – Topic: Kesişen araçlar ve yaklaşımlar - Tags:

Subscribe to our newsletter