IMPEL Logo

Mevzuat Stratejisi mini konferansı

2017

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Çeşitli IMPEL İnceleme Girişimlerinde (IRI'ler), birçok kuruluşun, tüm düzenleyici çalışmaların açıkça hizalanabileceği şekilde kapsayıcı düzenleyici stratejilerini açıkça ifade edemediği tespit edilmiştir. Doing the Right Things metodolojisinde, düzenleyici stratejiyle uyumlu olması gereken bağlam ve amaçların belirlenmesine yönelik bir gereklilik de bulunmaktadır. Düzenleyiciler, hangi seçeneklerin mevcut olduğunu anlayarak stratejilerini oluşturabilir/rafine edebilir/geliştirebilirler

.

Number: 2017/24 – Status: Tamamlandı – Period: 2017 – Topic: Kesişen araçlar ve yaklaşımlar - Tags:

Subscribe to our newsletter