IMPEL Logo

REMAS - IMPEL Remas Kriterlerinin Gereklilikleri

2004

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Bu rapor, IMPEL’in Remas projesi kapsamındaki görüşlerini ve özellikle ‘Remas Kriterleri’nin geliştirilmesi ile ilgili görüşlerini içerecek şekilde hazırlanmıştır. Remas projesi, AB LIFE-Çevre programı, Birleşik Krallık Çevre Ajansı, İskoç Çevre Koruma Ajansı, Çevre Yönetimi ve Değerlendirme Enstitüsü ve İrlanda Çevre Koruma Ajansı tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Proje, bağımsız olarak sertifikalandırılmış çevre yönetim sisteminin (EMS) çevre düzenleyicisi için değeri konusunda bir fikir birliğine varmayı ve hangi gönüllü uyum önlemlerinin çevreyi en etkili şekilde koruduğunu ve nedenini belirlemeyi amaçlamaktadır. Remas Kriterleri’ bir ÇYS'nin çevresel performansın iyileştirilmesinde ve düzenlemeye yardımcı olmada kilit öneme sahip olduğu düşünülen unsurları olarak tanımlanmaktadır.

 

Number: 2004/13 – Status: Tamamlandı – Period: 2004 – Topic: Kesişen araçlar ve yaklaşımlar - Tags:

Subscribe to our newsletter