IMPEL Logo

Kamuoyuna raporlama

2008 - 2009

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Projenin amacı, gerçekleştirilen çevre denetimlerine ilişkin hangi temel bilgilerin halka sunulması gerektiğini ve bu bilgilerin özellikle elektronik yollarla (İnternet) en iyi nasıl sunulabileceğini belirlemek ve tavsiyelerde bulunmaktı. Proje, kamuoyuna hangi bilgilerin sunulduğunu ve bu bilgilerin ne şekilde sunulduğunu tespit etme konusunda başarılı olmuştur.

Number: 2008/04 – Status: Tamamlandı – Period: 2008 - 2009 – Topic: Kesişen araçlar ve yaklaşımlar - Tags:

Subscribe to our newsletter