IMPEL Logo

Risk Kriterleri Veritabanı

2015 - 2015

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

Proje, insan faaliyetleriyle ilgili AB mevzuatına uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla denetimleri optimize edilmiş bir şekilde hedefleyen etkili araçlara yönelik güçlü talep nedeniyle geliştirilmiştir; sadece büyük Endüstriler için değil, aynı zamanda diğer insan faaliyetleri için de. Çevrenin kalitesi, hava, toprak, su gibi çevresel kompartmanlar üzerinde potansiyel ve fiili etkisi olan daha küçük tesislere ve tarıma da bağlıdır.

Projenin amacı, denetim otoritelerinin kaynaklarının kullanımını optimize etmek için bir araç olarak çevre denetimlerinin tüm sektörlerinde risk analizi araçlarının kullanımını teşvik etmektir:

  • Risk analizi aracında kullanılacak etki kriterlerinin seçimini kolaylaştırmak için denetim makamlarının erişimine açık web tabanlı bir araç oluşturulması yoluyla, denetim görevlerinin geneli için risk kriterleri ve bunların kullanımına ilişkin deneyimlerin sürekli olarak toplanması ve paylaşılması;
  • EED ve Seveso faaliyetlerinden farklı çevre kirliliği kaynaklarıyla mücadele etmek üzere denetimlerin önceliklendirilmesi için risk analizi araçlarının kullanımının, mevcut araçların uyarlanması veya yeni araçların oluşturulması ve tekniklerin yaygınlaştırılması yoluyla genişletilmesi
  • .

Projenin gerçekleştirilmesinde, tarımsal risk göstergeleri ve parametreleri, bu alandaki denetim programlaması için özel risk analizi aracı sağlamaya özel olarak odaklanılacaktır

.

Number: 2015/20 – Status: Tamamlandı – Period: 2015 - 2015 – Topic: Kesişen araçlar ve yaklaşımlar - Tags:

Subscribe to our newsletter