IMPEL Logo

Toprak Konferansı

2015 - 2015

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

IMPEL, deneyimlerin paylaşılması ve AB düzeyindeki uygulayıcılar arasında toprağın korunmasına ilişkin en iyi uygulamaların hayata geçirilmesinin desteklenmesi amacıyla 2015 Toprak Konferansını düzenlemektedir. Bağlam, Birleşmiş Milletler tarafından bu yıl için ilan edilen “Uluslararası Toprak Yılı (IYS)” ve genel olarak bu hayati çevre kompartımanının korunması konusunda bilinçlendirme girişimleri geliştirme fırsatıdır.

Konferanslarda ele alınacak ana konular şunlardır: Toprak Koruma ve Endüstri, Tarım, Arazi Yönetimi, Doğal Risklerin İyileştirilmesi, Ormancılık, Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler, Toprak Bilgilerinin Toplanması ve Yönetimi.

Konferans, bu alandaki sayısız zorlukla başa çıkabilmek için deneyimleri, düzenleyici yaklaşımı, sorunları ve çözümleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır; bu ihtiyaç yakın tarihli Implementation Challenge IMPEL çalışması tarafından da belirtilmiştir. Konferans, IMPEL Programlarında toprak konularında öncelik ve proje belirleme tartışmalarını besleyecektir.

Konferans 7 ve 8 Ekim 2015 tarihlerinde İtalya'nın Milano kentindeki Expo'da gerçekleştirilecek

.

 

Number: 2015/10 – Status: Tamamlandı – Period: 2015 - 2015 – Topic: Su ve toprak - Tags:

Subscribe to our newsletter