IMPEL Logo

Entegre Risk Değerlendirme Yönteminin (IRAM) Uygulanmasının Desteklenmesi

2014 - 2014

Tamamlandı

Proje tanımı ve amaçları

6 Ocak 2011 tarihinde Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED) yürürlüğe girmiştir ve Madde 80(1)'de listelenen hükümlerinin iki yıl içerisinde ulusal mevzuata aktarılması gerekmektedir. IED, Direktifin 23. Maddesinde açıklandığı üzere endüstriyel tesislerin denetimine ilişkin yeni gereklilikler getirmektedir. Rutin çevre denetimlerine ilişkin yükümlülükler AB üye devletleri için yeni bir zorluk teşkil etmektedir. IMPEL, IMPEL easyTools projesi kapsamında, üye devletlerin IED Madde 23'ün gerekliliklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bir araç olarak Entegre Risk Değerlendirme Yöntemi (IRAM) geliştirmiştir. Entegre Risk Değerlendirme Yöntemi (IRAM) ve ilgili BT aracının geliştirilmesi, bir risk değerlendirme aracının sadece IED denetimleri için değil, aynı zamanda Seveso Direktifi ve RMCEI kapsamındaki denetimler için de kullanılması gerektiğini açıkça ortaya koymuştur.

Buna göre iki ana hedef belirlenmiştir:

  1.  Üye Devletlerde, yürürlükte olan veya devam etmekte olan Avrupa mevzuatında belirtildiği şekilde farklı denetim türleri ve ilgili görevler için IRAM'ın uygulanmasını kolaylaştırmak;
  2.  AB Konseyi tarafından 7° EAP'de teşvik edilen ve yeni Avrupa yönetmelikleriyle uygulanacak olan eşit oyun alanına ulaşmak için çevre denetimlerinin gerçekleştirilmesine yönelik kuralların Üye Devletlerde eşit şekilde uygulanmasını sağlamak.

 

Number: 2014/11 – Status: Tamamlandı – Period: 2014 - 2014 – Topic: Endüstri ve hava - Tags:

Subscribe to our newsletter